TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

PH̉NG ĐÀO TẠO

XEM BẢNG ĐIỂM GỐC - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

- Sinh viên hệ Vừa làm vừa học (Tại chức) có thể xem bảng điểm gốc bằng cách:

    +  chọn Trung tĂ¢m -> chọn lớp -> chọn Xem -> chọn bảng điểm cần xem

    Ghi chú:  Bảng điểm gốc được lưu theo định dạng file *.pdf hoặc *.jpg hoặc *.tif, do vậy đối với các bảng điểm lưu theo định dạng *.pdf máy tính cần cài đặt Adobe Reader để xem.